En dag om läsning

En dag om läsning

Kultur i Väst har under hösten arrangerat två seminariedagar om läsning där den första riktade in sig på forskning. Nyligen var det dags för den andra dagen som bjöd på…

Bokpresentation och gruppnormens betydelse

GÄVLE För att koppla den nya inköpspolicyn i Gävle till verklighetens inköp, gjorde biblioteket bland annat en pilotstudie om jämställdhet och pojkars läsning. – Studien bekräftade att det är en framgångsfaktor…

PISAskräck och läslust i den digitala vardagen

Sitter på tåget på väg från ett Stockholm med snö och rimfrost i träden. De regionala biblioteksverksamheterna och Kulturrådet har träffats. Resultatet från senaste PISArapporten om ungdomars läsförståelse har verkligen…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet