Koncept Idé A

Koncept Idé A

Idé A är en mötesplats inspirerad av Idea Stores i London. Här anpassas verksamheten efter vad besökarna efterfrågar, och allt som händer sker i samarbete med besökare, samarbetspartners och förvaltningar….

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet