Framtidens bibliotek i fokus

STOCKHOLM I veckan arrangerades konferensen Framtidens bibliotek 2013. Bland föreläsarna fanns representanter från Holland, Danmark och Sverige och fokus låg på att få deltagarna att lära sig ha ett långsiktigt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet