Bibliotekens makt och framtid på agendan

Bibliotekens makt och framtid på agendan

Bibliotekens placering i organisationskartans landskap var en fråga under det inledande föredraget på den 15:e Mötesplatskonferensen på Högskolan i Borås. Att vara representerad i de beslutsfattande rummen är en viktig…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet