MTM och Centrum för lättläst föreslås bli ett

STOCKHOLM I går lämnade regeringen propositionen Lättare att läsa till riksdagen. I propositionen föreslås att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, från och med den 1 januari 2015 ansvarar för statens…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet