Arkivet där alla queera berättelser får plats

Arkivet där alla queera berättelser får plats

Böcker, protokoll och filmklipp. Allt är välkommet. För Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek vill samla, bevara och tillgängliggöra berättelser och erfarenheter från queera liv. Högst där uppe, i slutet av en…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet