Aktuell biblioteksstatistik

STOCKHOLM Kungliga Bibliotekets årliga statistik för offentligt finansierade bibliotek visar bland annat att digitala lån ökar, medan fysiska lån och besök minskar. I rapporten Bibliotek 2012 framgår det att den…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet