Hur funkade samhällsinformationen under pandemin?

Hur funkade samhällsinformationen under pandemin?

När samhället stänger ned drabbas personer med funktionsnedsättningar extra hårt. Det gäller inte minst samhällsinformation där många hade problem att veta vilka riktlinjer som gällde eller hur man skulle testa…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet