Alarmerande rapport om läslust

Alarmerande rapport om läslust

Sverige behöver bli ett mer läsvänligt land där skolbiblioteken är bemannade, folkbiblioteken digitaliseras och där föräldrar och kända personer visar att de är läsande förebilder. Det slår Lärarstiftelsen fast efter…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet