ReadKeeper – Inte bara på låtsas

VÄXJÖ Utan vare sig app eller hemsida kan vi nu registrera vårt läsande på @ReadKeeper och dela med oss av våra läsäventyr. – Jag vill att folk visar upp vad…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet