Regionalt stöd till kommunerna

GÖTEBORG Den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland har inte svarat på Kulturrådets enkät om tillgänglighet. Samtidigt pågår det ett aktivt arbete med att öka delaktigheten och skapa bättre tillgänglighet på…

Lyckad Skånemodell inspirerar

SVERIGE När Region Skåne flyttade resurser från traditionella fjärrlån till utveckling och samverkan mellan biblioteken, har mångspråk blivit mer än bara böcker på hyllan. – Nu är mångspråk en arbetsuppgift som hanteras…

Stärkande chefsresa

STOCKHOLM Under 2013 har Kultur i Väst haft lite extra fokus på Västra Götalandsregionens bibliotekschefer. Ett led i detta var en tvådagars resa till Stockholm med studiebesök på Signalfabriken i…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet