Hjärtefrågor på olika sätt

ÖREBRO Biblioteksdagarnas tredje och avslutande dag kom att präglas av dagens inledande storföreläsning med författaren Kristian Lundberg. Många föreläsare citerade honom under dagen och i minglet hördes många kommentarer. –…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet