Riktlinjer för  framtiden

Riktlinjer för framtiden

IFLAs sektion för fortbildning och lärande har uppdaterat sina riktlinjer för kompetensutveckling. I januari påbörjas en översättning av dem till svenska. Uppdateringen av IFLA Guidelines for Continuing Professional Development: Principles…

En resa i tillgänglighetens landskap

GÖTEBORG När Lundby bibliotek flyttade var en ökad tillgänglighet en grundläggande förutsättning. Det blev inte bara en flytt till nya lokaler. Det har också varit en resa mot ett ökat medvetande kring tillgänglighetsfrågor. En resa personalen i stor utsträckning har fått göra på egen hand.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet