Lånandet och hållbar utveckling

GÖTEBORG I en tid av digitala flöden och satsningar kan det kanske vara uppfriskande att försöka hitta nya sätt att jobba med den fysiska samlingen. Under den senaste upplagan av Forskning och fika på Kultur i Väst presenterade Jonas Söderholm från Bibliotekshögskolan sin forskning kring lånande och hållbar utveckling. Kan man låna ut en motorsåg?

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet