Samtalscafé överbrygger kulturkrockar

Samtalscafé överbrygger kulturkrockar

Samtalscaféet på Landskrona stadsbibliotek handlar om demokrati, samhällsfrågor och kulturkrockar. Caféet är en del av bibliotekets arbete med att nå fler och framförallt fler nyanlända. Landskrona är en stad som…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet