Skolan en förlorad mötesplats

BORÅS I två dagar har företrädare för forskning och praktik möts på den årliga konferensen Mötesplats Borås. Årets tema kretsade kring läsande, lärande och demokrati. Professor Ove Sernhede inledde med…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet