The Idea Story

LONDON Det har gått tio år sedan det första Idea Store-huset slog upp portarna i stadsdelen Tower Hamlet i östra London. Tio år och fem byggnader senare är verksamheten väl…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet