Arenor för läsning

ALINGSÅS Ännu ett läsprojekt för unga är i gång efter onsdagens kick-off av projektet Arenor för läsning. Projektet är ett samarbete mellan Kultur i Väst och SISU Idrottsutbildarna i Västra…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet