Gör plats för kultur – samarbete för moderna kulturarenor i Sjuhärad

MARK – Vi skulle kunna… – Här kan vi… – Vet du vad vi skulle kunna göra? På Kinna bibliotek haglar idéerna när bibliotekschefen Gunvor Alexandersson och kulturutvecklaren Carola Melo…

Sjuhärad samarbetar för kultur på bibliotek

BORÅS: Entré för mer kulturverksamhet på Sjuhärads bibliotek! Ett nytt samarbetsprojekt med namnet Entré har inletts genom ett seminarium på Textilmuseet i Borås förra veckan. Målet är att utveckla Sjuhärads…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet