Årets Koldeniusstipendiat

GÖTEBORG Årets Koldeniusstipendium gick till Viktoria Bengtsdotter Katz, universitetsadjunkt på institutionen för didaktik och pedagogisk professionalism vid Göteborgs universitet. Viktoria Bengtsdotter Katz undervisar blivande lärare i Göteborg och fick stipendiet…

Kort och gott – konferens: Skolbibliotek 2011

13-14 oktober är det dags för konferensen Skolbibliotek 2011 i Stockholm. Under två dagar kan du bland annat ta del av aktuell forskning om skolbibliotekens roll i dag och i…

3 frågor – Christer Nylander

Vi hör ofta alarmerande rapporter om att alltför många ungdomar lämnar grund- och gymnasieskola utan godkända betyg. Vad händer med dessa ungdomar? Kan biblioteken göra något? Sverige har hög ungdomsarbetslöshet…

Prisbelönt samarbete ger långsiktig kunskap

MALMÖ Att kunna bedöma om den information man hittar är trovärdig eller inte, kanske kan vara skillnaden mellan att våga pröva något nytt eller fortsätta i gamla spår. På Malmö…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet