Verktyg i lärmiljön

GÖTEBORG Konkreta tips, tidsenliga verktyg och framtida lärmiljöer var en del av innehållet på Skolportens andra konferensdag. – Svagare läsare blir fler och starkare läsare blir färre, påstår Johanna Kristensson, logoped…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet