Vad är en bra bok?

Vad är en bra bok?

Noll27 ställde fyra frågor om kvalitet, smak och läsupplevelse till fyra personer som vi vet läser, och har läst, mycket skönlitteratur. Magnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning…

23 timmars bokfrossa

23 timmars bokfrossa

För 19e året i rad arrangerade tidningen Vi i mitten av mars en litteraturkryssning. Nästan tretusen deltagare var med i år, fördelade på tre avgångar. Johannes Anyuru och de andra författarna…

Fakta eller fiktion?

STOCKHOLM En ny genre växer i bokbranschen, en litterär genre som blandar faktatexter och skönlitteratur. Var hamnar dessa böcker på biblioteket? Hur klassificeras de? Och hur ser förlagen på genren? Framsidan har mött en bokförläggare och två representanter från Kungliga biblioteket, KB, för att prata om klassificering och om gränsland och skillnader mellan facklitteratur och skönlitteratur.

Stadsbiblioteket leder arbetet med nytt litteraturhus

GÖTEBORG Stadsbiblioteket i Göteborg kommer projektleda etablerandet av det nya litteraturhuset. Göteborgs kulturnämnd fattade beslutet förra veckan. Tanken är också att etablerandet ska ske i samverkan med andra litterära aktörer….

Biblioteken behöver bli bättre på skönlitteratur

GÖTEBORG Biblioteken har inte alltid den kompetens som behövs för att jobba med skönlitteratur. Detta konstaterades på ett seminarium under pågående Bok & Bibliotek i Göteborg.

Profilen – Fråga bibliotekarien

STOCKHOLM På bibliotek Plattans blogg presenterar sig Jenny Lindh som bland annat bibliotekarie, litteraturvetare och operasångerska med studiepoäng från Biskops Arnös skrivarlinje. Allt utom operasången stämmer. – Tänk om det…

Den självklara skönlitteraturen?

När vi i det pågående projektet ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek” intervjuade ett antal chefer, inköpsansvariga och bibliotekarier och frågade om skönlitteratur skall finnas på svenska folkbibliotek svarade föga…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet