Ett fönster mot upplevelser

GÖTEBORG Kreativitet och nya vinklar på vardagen kan skapa möjligheter. I Bergsjön lockar man besökare genom en satsning på ett nytt skyltfönster. Ett fönster till en värld av upplevelser. –…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet