Profilen – Linea Sjögren

GÖTEBORG Linnea Sjögren på Chalmers bibliotek samlar på kokböcker, älskar trädgårdsarbete och är besatt av sociala medier. Det som 2001 började med ett vikariat på Göteborgs stadsbibliotek och ett då…

De bygger vägar in i framtiden – Skolbibliotek 2011

STOCKHOLM Skolbiblioteken är en viktig pedagogisk resurs. Inte minst när det gäller att hantera dagens behov av källkritik och främja språk- och läsutveckling. Men det krävs ett fungerande samarbete mellan…

Tillgänglighetsgranskning av sociala medier

STOCKHOLM Funka publicerade nyligen en uppmärksammad rapport där de på uppdrag av Post- och Telestyrelsen tillgänglighetsgranskade sociala medier. Granskningen genomfördes med tanke på att det blir allt vanligare att svenska…

Digitaliseringen i våra hjärnor

GÖTEBORG Än går det inte att ångra ett förfluget ord med ctrl+z eller googla efter förlagda nycklar. Men det går alldeles utmärkt att jobba utan arbetsplats och ha vänner som…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet