Sommarboken är tillbaka

Sommarboken är tillbaka

Sommarboken är i år tidigt ute och är just nu ute på turné för att presentera och introducera årets nyheter och årets tema universum. – Jag ville ha ett tema…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet