Sommarboken för vuxna

HÖLLVIKEN Höllvikens bibliotek i Vellinge kommun har i några år erbjudit Sommarboken för såväl stora som små. Satsningen är ett led i det läsfrämjande arbetet och har utvecklats till en återkommande…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet