Den kreativa nyckeln till språket

GÖTEBORG Kreativt skapande i kombination med språkinlärning är något av ett framgångsrecept. På Bergsjöns bibliotek invigdes idag en utställning om konsten att lära sig ett språk. – Det är en…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet