En lustfylld tegelsten med femtusenårig litteraturhistoria

En lustfylld tegelsten med femtusenårig litteraturhistoria

Efter sex års arbete kom Natur & Kulturs litteraturhistoria ut i bokhandeln i våras. En tegelsten på inte färre än 960 sidor med fem tusen år av västerländsk litteratur, men…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet