Arton paragrafer och ett nytt handlingsprogram

GÖTEBORG Den nya bibliotekslagen och Kulturrådets nya handlingsprogram för läsfrämjande, skärskådades i veckan under en studiedag i Göteborg arrangerad av Kultur i Väst. – Hur många här har läst den…

Läs, lär och samverka

UMEÅ Flera seminarier under den avslutande konferensdagen i Umeå innehöll ingredienser om läsning och informationskunnighet. Det handlade bland annat om läs- och lärstrategier, om människoböcker och om MIK kopplat till…

Efter litteraturutredningen

GÖTEBORG På årets bokmässa i Göteborg lades propositionen Läsa för livet, fram. En proposition som bland annat föreslår nationella mål för litteratur, läsfrämjande arbete och en nationell lösning av e-boksfrågan….

Biblioteksdagarna 2011

VISBY Den 10:e upplagan av Biblioteksdagarna är äntligen igång och Gotland välkomnade alla deltagare med ett strålande väder. Årets tema är Fri tillgång och arrangörerna vill med det sätta fokus…

Ny nationell webbplats

STOCKHOLM Statens Kulturråd förbereder sig som bäst på den nya samverkansmodellen, den så kallade koffertmodellen. Bland annat planerar man en ny nationell webbplats för vuxna som jobbar med barn- ungdomskultur….

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet