Danmark i fokus – Uppsökande förmedling

Danmark i fokus – Uppsökande förmedling

Genom ett nära samarbete med äldreomsorgen når biblioteken i danska Stevn många fler äldre. – I stället för en-till-en-förmedling, levererar vi nu en- till-fem-förmedling, säger May-Britt Diechmann som är bibliotekschef…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet