Om jag hade ett bibliotek – Stewe Claeson

Stewe Claeson är författare och översättare och en av initiativtagarna till Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Här skriver han om känslan av att kunna röra vid alla berättelser och om…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet