Vill se en långsiktig normmedvetenhet 

Vill se en långsiktig normmedvetenhet 

Rädslan för att göra fel kan hindra bibliotekens arbete med hbtqi-frågor. Det menar Stina Nilss, ordförande och utbildare för RFSL Sjuhärad. Samtidigt vill hon inte peka ut biblioteken som mer…

Konstnärliga möten mellan texter och platser

Konstnärliga möten mellan texter och platser

Textival skapar nya former för litteratur som konstform. I föreningen möts människor med olika poetiska språk för att utmana och utforska mötet mellan texter och platser. Noll27 möter Stina Nilss,…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet