Nordic Camp – ett nordiskt biblioteksnätverk

EKERÖ Ett nätverk av representanter från sju folkbibliotek från fem nordiska länder träffades nyligen på Ekerö utanför Stockholm. Under några intensiva dagar arbetade bibliotekarierna tillsammans för att skapa nya idéer…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet