Kort och gott – Studiehandledning på nätet

Lagom till jul kommer Svensk Biblioteksförening att lansera ett nytt koncept med studiehandledning till sina rapporter på webben. Varje rapport kommer att få ett diskussionsunderlag med frågor, lästips och bilder…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet