PROFIL – Minns maktlösheten som barn

PROFIL – Minns maktlösheten som barn

Hon har ägnat så gott som hela sitt yrkesliv åt att skapa konst för barn. Inte för att hon tycker särskilt mycket om barn, mera för att barn är maktlösa…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet