Kvalitet på bibliotek en regional fråga

UMEÅ Kvalitet kan vara ett svårhanterligt begrepp. Inte minst i kultursammanhang. Det talas om kvalitet i bibliotekslagen och den regionala biblioteksverksamheten har ett särskilt ansvar att utforma innebörden av kvalitetsbegreppet….

Svensk Biblioteksförening, bibliotekslagen och biblioteksplaner

STOCKHOLM Svensk Biblioteksförening planerar att sprida information på olika sätt för att höja medvetenheten om den nya bibliotekslagen, men inte specifikt om biblioteksplaner.

Biblioteksdagarna 2013

ÖREBRO Under onsdagen inleddes den elfte upplagan av Svensk biblioteksförenings bibliotekskonferens. Årets upplaga utspelar sig i Örebro där den svenska biblioteksbranschen under tre dagar kommer att kunna lyssna på såväl…

Framsidan summerar kritiken kring ny bibliotekslag

STOCKHOLM Tidigare i veckan presenterade regeringen förslaget till den nya bibliotekslagen. Bland annat betonar regeringen bibliotekens roll i det läsfrämjande arbetet. Det har samtidigt väckt en del reaktioner. Inte minst…

Satsning på nationell lösning för e-böcker

STOCKHOLM Kungliga Biblioteket, KB, kommer att genomföra en förstudie för att förbereda för det uppdrag gällande e-böcker som Litteraturutredningen föreslår. – Det är glädjande att KB genomför denna förstudie och…

Svensk Biblioteksförenings Aniarapris 2012 klart

STOCKHOLM Svensk Biblioteksförenings Aniarapris tilldelas 2012 Bruno K. Öijer. Aniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur av Linnèa Jörpeland samt en…

Biblioteksdagarna 2012

NORRKÖPING Ännu en årlig bibliotekskonferens är igång. Biblioteksdagarna 2012 utspelar sig på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping och uppslutningen är som väntat stor. Temat för årets konferens…

Arbetsgrupp ser över reglerna för e-boksutlån på biblioteken

Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen bildar en gemensam arbetsgrupp för att ta fram en modell för hantering av e-böcker på biblioteken. – Det var ett ömsesidigt behov där vi tyckte…

Tre frågor – Niclas Lindberg, Generalsekreterare Svensk Biblioteksförening

Är det viktigt för biblioteken att finnas med i den digitala världen? – Jag tycker det är viktigt att biblioteken finns närvarande i alla de världar som är relevanta för…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet