Nina Frid tilldelas Svenska Akademiens bibliotekariepris 2012

STOCKHOLM Nina Frid, bibliotekarie och initiativtagare till bland annat Bokcirklar.se, arbetar som utvecklingsledare för biblioteken i Huddinge kommun. -Jag blev väldigt överraskad och smickrad när jag fick beskedet, säger Nina…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet