Kort och gott – Svenskarna och Internet 2011

.SE:s årliga rapport Svenskarna och Internet 2011 visar att internet fortsätter att sprida sig till allt fler i befolkningen. Den stora förändringen under det senaste året är genombrottet för mobilt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet