Nytt år, nya rutiner

UMEÅ Vid årsskiftet fick lånecentraler, depåbibliotek och Internationella biblioteket förändrade uppdrag och nya roller. Detta innebär bland annat att Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå från årsskiftet är hela Sveriges…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet