Stängda bibliotek – ett hot mot demokratin

Stängda bibliotek – ett hot mot demokratin

När Folkhälsomyndigheten i vintras pekade ut biblioteken som icke nödvändig verksamhet och biblioteken stängde, gick Sveriges författarförbunds biblioteksråd ut och kritiserade beslutet – att stänga biblioteken var ett hot mot…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet