En dag om litteratur

GÖTEBORG Under onsdagen arrangerade Kultur i Väst och Regionbibliotek Halland tillsammans en dag om Litteraturutredningen, om inspirerande litteraturprojekt och om begreppet Bokonomi. För de flesta av de 50-tal bibliotekarier och…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet