Röster om att arbeta i förorten

Röster om att arbeta i förorten

Efter att ha lyssnat och pratat med några biblioteksanställda, har vi på noll27 förstått att det kan finnas en del funderingar och synpunkter när det gäller arbetet i ett socioekonomiskt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet