PROFIL – Oro i coronans tid

PROFIL – Oro i coronans tid

Sociologen Roland Paulsen är docent och arbetar som universitetslektor vid Lunds universitet där han forskar om bland annat arbetets mening. Ibland dyker han upp i olika debatter och samtal, ofta…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet