Vägen till politikernas hjärtan

TJÖRN En biblioteksplan är inte bara ett dokument som pekar ut riktningen för verksamheten. Den kan även ses som ett led i att medvetandegöra politiker om vad bibliotek är. På…

Planen ingen papperstiger

TJÖRN Det finns ibland en föreställning om att en biblioteksplan är något som hamnar i en av byråkratins byrålådor. Men på Tjörn är det ett högst aktivt dokument. Här bidrar biblioteksplanen till att synliggöra biblioteket och skapa samarbeten över förvaltningsgränserna.

Tjörns bibliotek får pris för ökad digital delaktighet

TJÖRN Kampanjen Digidels landsomfattande utmaning för ökad digital delaktighet, som under det senaste året riktat sig till kommuner, bibliotek, studieförbund, företag och enskilda eldsjälar, är nu avgjord. 71 bidrag från…

Möjligheternas ö – på Tjörn skapar man engagemang och hittar platsens själ

TJÖRN På Tjörn blir kulturella värden synliga. Sedan ett par år tillbaka jobbar man med cultural planning inom olika kommunala verksamheter. Det är ett arbete som inte bara synliggör öns alla…

En puff för språkpuffen

GÖTEBORG Barns språkutveckling var i fokus under onsdagen i Hörsalen på Göteborgs Stadsbibliotek. Dagen arrangerades som en kick-off bland annat med anledning av den nya gåvobok som ska delas ut…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet