Spelifierade textsamtal

Spelifierade textsamtal

Genom att låta barn interagera i olika digitala spel, skapar skolbibliotekarie Tobias Gard ett engagemang och intresse för böcker. – Spelens enkla belöningssystem blir en morot att komma i gång…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet