Tre frågor – Tomas Lidman

Varför är det viktigt med en litteraturutredning? – Litteraturens ställning och läsningens problem har med jämna mellanrum utretts alltsedan tiden efter 1945. Den mest gedigna kom i början av 1970-talet…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet