PROFIL – En kringresande katalysator

PROFIL – En kringresande katalysator

I sitt jobb som konsult med inriktning på kognitiv tillgänglighet har Tommy Hagström besökt över tusen bibliotek i vårt land. På Linkedin är hans titel samhällsförändrare vid Begripsam, själv vill…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet