Om litteraturutredningen och om e-boken

GÖTEBORG Kultur i Väst och Göteborgs stadsbibliotek arrangerade på fredagen tillsammans en dag runt två aktuella ämnen; Litteraturutredningen och e-boken. Förmiddagen berörde dem båda ur lite olika perspektiv. Christina Persson,…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet