Profilen – På en skön plats

STOCKHOLM Att verka i en kommersiell värld kan vara ett utmaning. Ur en krass synvinkel ska du kanske övertyga någon om att det du erbjuder är bra. Även om du…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet