Om jag hade ett bibliotek – Karin Eggert

I barnboken Gregor från ovanjord av Suzanne Collins finns det ett hål i tvättstugan som leder till en annan värld. Där har ni också idén bakom vår idé med vårt…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet